مرکز مشاوره تغذیه, انواع رژیم های چاقی و لاغری

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی دی دایت

تناسب بین رژیم غذایی کاهش وزن و فعالیت بدنی

Posts Tagged ‘تناسب بین رژیم غذایی کاهش وزن’

تناسب بین رژیم غذایی کاهش وزن و فعالیت بدنی

تناسب بین رژیم غذایی کاهش وزن و فعالیت بدنی
رژیم غذایی کاهش وزن تناسب بین رژیم غذایی کاهش وزن و فعالیت بدنی متخصصین تغذیه معتقدند افراد هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌‌گیرند بر روی ورزش کردن تاکید زیادی می‌کنند درحالی که ورزش مهم است اما ارتباط آن با رژیم غذایی ۵۰-۵۰ نیست بلکه روند کاهش وزن ۸۰% به رژیم و ۲۰% به ورزش بستگی دارد. اشکال تمرکز بیش از حد روی ورزش این است ... ادامه مطلب
Facebook

Copyright © www.DayDiet.ir 2017 مشاوره تغذیه و رژیم درمانی دی دایت. All rights reserved.
Powered by AD Group 2010 - 2011, Tehran, Iran